Oinarri pedagogikoak

Nortasun bereizleak
 • Eskola komunitatea osatzen duten pertsona guztien eguneroko konpromezu,  lankidetza eta parte hartze demokratikoa.

 • Eskolaren zeregin nagusia, etorkizuneko hiritar gaituak, autonomoak, kritikoak eta  konprometituak eraikitzeko, gure ikasleei kalitatezko hezkuntza integrala eskeintzea da.

Eskolako helburuak
 1. Pertsona autonomoak eratu, komunikaziorako gaitasunarekin, jarrera kritikodunak eta  kooperatzen eta elkarbizitzen dakitenak

 2. Ikaskuntza prozesuak hobetzeko, berrikuntza bultzatu esparru pedagogikoan.

 3. Irakasleen etengabeko formakuntza bultzatu

 4. Ikas-komunitate osoaren asetzea lortu, parte hartzea eta komunikazioa zainduz eta  hobetuz. 

 5. Beste ikastetxe eta eragileekin elkarlanean kooperatu.

Baloreak 
 • Inklusioa eta ekitatea

 • Atsegin, solidario eta tolerantea

 • Hezikidetza

 • Autoestimu garatzailea 

 • Ikasleen erantzukizuna

 • Hizkuntza anitza 

 • Pertsona, animalia eta inguru  naturalaren errespetua

 • Parte hartzailea

 • Berritzailea